Документация

За начинаещи редактори на страници

Основи на редактирането

Някои настройки след инсталиране

PmWiki не съдържа config.php файл с настройки и за да може да се правят настройки, различни от тези по подразбиране, такъв файл се създава ръчно като се копира файл sample-config.php от директория pmwiki/docs в директорията pmwiki/local и се преименува на config.php.

За да може на сайта да се пишат страници и с други азбуки освен латиница, като например на български, трябва да се премахне знакът # пред реда:

include_once("scripts/xlpage-utf-8.php");

Инсталиране на български език

Пакетът с превода на PmWiki на български се изтегля от http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/i18n . Изтегля се файла с име i18n-bg.zip. Този файл съдържа две директории scripts и wikilib.d. Файлът с име PmWikiBg.XLPage от директория wikilib.d се качва в директория wikilib.d на сървъра.

За да се показват надписите View, Edit, History и т.н. на български във файл config.php трябва да се добави реда:

XLPage('bg','PmWikiBg.XLPage');

Сигурност

AuthUser? - Система за защита с помощта на потребителски имена и пароли