Markup expression(značkové výrazy, textové funkce..)

authors (advanced) Syntaxe {(...)} "značkového výrazu" umožňuje používat řadu funkcí pro práci s řetězcem a jeho formátování v rámci běžné editace obsahu stránky. Definované operace jsou substr, ftime, strlen, rand, toupper, tolower, ucfirst, ucwords, pagename, a asspaced.

Značkové výrazy (Markup Expressions byly implementovány od PmWiki 2.2.0-beta43).

substr

Markup expression "substr" extrahuje část řetězce. První parametr je zpracovávaný řetězec, druhý parametr je index prvního vybíraného písmene a třetí parametr určuje počet písmen od prvního vybíraného písmene (písmena jsou v řetězci indexována od nuly).

 {(substr "PmWiki" 2 3)}
 {(substr "PmWiki" 2)}
 {(substr "PmWiki" 0 1)}

Wik Wiki P

ftime

"Ftime" expressions se používají pro formátování data a času. Základní podoba je:

{(ftime "fmt" "when")}
{(ftime fmt="fmt" when="when")}

kde fmt je formátovací řetězec, v něm můžeme použít znaky se speciálním významem, when je čas, který bude formátován. Parametry je možno volitelně zapisovat "fmt=" and "when=".

Příklady:

 {(ftime fmt="%F %H:%M")}
 {(ftime %Y)}
 {(ftime fmt=%F)}
 {(ftime yesterday)}
 {(ftime when=tomorrow)}
 {(ftime %F yesterday)}
 {(ftime week %F)}
 {(ftime fmt=%F month)}

2019-02-22 18:28 2019 2019-02-22 21 de fevereiro de 2019, às 00:00 23 de fevereiro de 2019, às 00:00 2019-02-21 2019-02-22 2019-02-22

Parametr fmt se zapisuje buď "fmt=", nebo zápisem kterému předchází '%', či jinak dle nastavení. Význam znaků pro formátování časových údajů vychází z jazyka PHP a je popsán na http://www.php.net/strftime. Příklady základních znaků:

%F # ISO-8601 datum "2019-02-22" %H:%M:%S # čas jako hh:mm:ss "18:28:23" %m/%d/%Y # datum jako mm/dd/yyyy "02/22/2019" "%A, %B %d, %Y" # slovně "sexta, fevereiro 22, 2019"

Parametr when přijímá řadu různých formátů data. Zapisuje se buď "when=", nebo jako parametr následující parametru formátování času. Pár příkladů

2007-04-11 # ISO-8601 datum 20070411 # data bez dvojteček, pomlček či teček 2007-03 # měsíce @1176304315 # Unix timestamp (vteřiny uplynulé od 1-Jan-1970 00:00 UTC) now # aktuální čas today # today @ 00:00:00 yesterday # yesterday @ 00:00:00 "next Monday" # relative dates "last Thursday" # relative dates "-3 days" # před třemi dny "+2 weeks" # za dva týdny

U parametru when se užívá pro převod data funkce jazyka PHP strtotime do GNU formátu; která přijímá fráze definované pouze v angličtině (tj. není možný zápis "when=dnes..").

Proměnná $FTimeFmt umožňuje změnit výchozí formát data této funkce. Výchozí hodnota $FTimeFmt je $TimeFmt.

strlen

Expression "strlen" vrací délku řetězce. První parametr je analyzovaný řetězec.

 {(strlen "{$:Summary}")}

38

rand

Expression "rand" vrací náhodné číslo (integer). První parametr je dolní mez , druhý parametr určuje horní mez generátoru náhodných čísel. Při použití bbez parametrů, vrací číslo mezi 0 a RAND MAX. Příklad: pro náhodné číslo mezi 5 a 15 (včetně) zapiště rand (5, 15).

 {(rand)}

761960565

toupper / tolower

Expression "toupper" a "tolower" konvertuje řatězec na velká či malá písmena. První parametr je výchozí řetězec.

 {(toupper "{$:Summary}")}
 {(tolower "{$:Summary}")}

ZNAČKOVÉ VÝRAZY (MARKUP EXPRESSIONS) značkové výrazy (markup expressions)

ucfirst

Expression "ucfirst" konvertuje první písmeno řetězce na velké. Parametrem je výchozí řetězec.

 {(ucfirst "{$:Summary}")}

Značkové výrazy (Markup expressions)

ucwords

Expresssion "ucwords" konvertuje první písmena všech slov ve výchozím řetězci, který je také jediným parametrem.

 {(ucwords "{$:Summary}")}

Značkové Výrazy (Markup Expressions)

pagename

Expression "pagename" vytvoří název stránky z řetězce jediného parametru. (nejedná se o odkaz, text je neaktivní).

asspaced

The "asspaced" expression rozloží wikislovo na jednotlivé slova. Parametrem je řetězec.

Vnořování funkcí

Markup expression(značkové výrazy, textové funkce..) mohou být vzájemně vnořeny:

 {(tolower (substr "Hello World" 2))}

llo world

Poznámky

  • Některé z funkcí pro práci s řetězcem mohou pracovat chybně na znacích kodování UTF-8 a na escape(speciálních) znacích.
  • Značka ftime nepracuje s některými ISO 8601 daty jako: {(ftime fmt="%m/%d/%Y @ %H:%M:%S" when="20070626T2400")} poté vrací: 06/27/2007/00:00:00. Zadáme-li zobrazit pouze samotný čas:: {(ftime fmt="%H:%M:%S" when="20070626T2400")} poté vrací: 00:00:00 (pmwiki version: pmwiki-2.2.107)

Viz také

<< Proměnné pro stránku | Index dokumentace | Souběžná editace >>