XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

Kitos išverstinos eilutės, taip pat ir keletas naudojamų senesnėse PmWiki versijose, yra puslapyje PmWikiLt.XLPageCookbook.

Pastabos