Accept Path Info

Táto direktíva kontroluje, či požiadavky, ktoré obsahujú koncovú informáciu o ceste, ktorá nasleduje za samotným názvom súboru (alebo neexistujúceho súboru v existujúcom adresári) budú prijaté alebo odmietnuté. Informácia o koncovom názve cesty môže byť sprístupnená skriptom v premennej prostredia PATH_INFO.

Viac informácií na: http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.AcceptPathInfo - Links de retorno
Posledné zmeny:
PmWikiSk.AcceptPathInfo: 10 de setembro de 2011, às 13:36