Codex

autori (základné)

Stránky na tomto serveri sú WikiWikiWeb stránky, čo znamená, že stránky môžu vytvárať a upravovať viacerí autori. Pre úpravu stránky, kliknite na odkaz Upraviť ktorý sa nachádza niekde na stránke, zvyčajne v hlavičke alebo v päte. Niektoré stránky môžu byť chránené heslom (password-protected?), čo závisí od bezpečnostnej politiky systému, ale mnoho systémov dovoľuje voľnú úpravu stránok.

Pri úprave stránky, vidíte značkovaný text, ktorý popisuje obsah stránky. Základné pravidlá pre značkovanie (formátovanie) stránok sú dosť jednoduché:

 1. Medzi odstavce dávajte prázdny riadok
 2. Pre vytvorenie zoznamu, začnite každý riadok znakom # pre číslované (usporiadané) zoznamy alebo * pre odrážkové (neusporiadané) zoznamy.
 3. Pre vytvorenie nadpisu, začnite riadok jedným alebo viacerými znakmi ! ; !! je podnadpis, a !!! je podpodnadpis.
 4. Pre zvýraznenie textu, ho uzavrite do 2 alebo 3 jednoduchých úvodzoviek; ''text'' pre kurzívu alebo '''text''' pre tučné písmo.
 5. Pre vytvorenie odkazu na inú stránku, uzavrite názov stránky do dvojitých hranatých zátvoriek; napríklad [[basic editing]] (základy editovania) odkazuje na túto stránku. Odkazy na neexistujúce stránky? (nonexistent pages?) sa zobrazia osobitne, aby vyzvali iných na vytvorenie stránky.
 6. Pre vytvorenie odkazu na iný server, napíšte jeho adresu, ako napr. http://www.example.com/ .

Ak chcete experimentovať s úpravou stránky, skúste to na WikiPieskovisku. Upravovať WikiPieskovisko môžete bez toho aby ste ovplyvnili niečo dôležité na týchto stránkach. Ak chcete upravovať ostatné stránky, je zdvorilé váš príspevok podpísať; použitie ~~~ v skutočnosti 'podpíše' menom, ktoré poskytnete v poli Autor vo formulári pre Úpravu stránky.

Príklady

Nasledujúca tabuľka demonštruje mnohé bežné spôsoby značkovania používané na formátovanie stránok. Ľavý odstavec ukazuje výsledok značkovania, pravý stĺpec ukazuje čo treba napísať pre dosiahnutie tohto výsledku. Viac podrobností nájdete v pravidlách formátovania textu a na iných stránkach dokumentácie. Vyčerpávajúci zoznam predvoleného značkovania je k dispozícii ako hlavný index značkovania?

Všeobecné použitie

Ako to vyzerá

Čo treba napísať

Prázdny riadok

začne nový odstavec.

Jeden znak nového riadku zvyčajne neovplyvní rozloženie. Použijte dve spätné lomítka
pre zlom riadku.

Jedno spätné lomítko spojí nasledujúci riadok s predchádzajúcim riadkom.

Použijte tri spätné lomítka

pre dva zlomy riadku.

 • Zoznamy sa vytvoria pomocou hviezdičiek
  • Viac hviezdičiek vytvorí vnorenejšie zoznamy
   • Zoznam sa ukončí

prvým riadkom, ktorý nie je zoznamom

 1. Číslované zoznamy
 2. sú tiež možné
  • a zoznamy môžu byť vnorené
Šípka (->) odsadí obsah.
Zarovnajte text pre pokračovanie v odsadení.
Dlhšie šípky (-->) odsadia ďalej.
Šípka späť (-<) vytvorí odsadenie ďalších riadkov, prvý riadok je vysadený von a zvyšné riadky sú odsadené.
Dlhšie šípky späť odsadia ďalej.
Definičný zoznam
zoznam definícií
položka
definícia položky
ďalšia položka
definícia tejto položky

Riadky, ktoré sa začínajú medzerou sa formátujú presne tak ako sú napísané, písmom s pevnou šírkou.

Všimnite si, že veľmi dlhé riadky predformátovaného textu môžu spôsobiť rozšírenie celej stránky.

Tento text je zarovnaný na stred.

Tento text je zarovnaný vpravo.

Štyri alebo viac pomlčiek na začiatku riadku


vytvorí vodorovnú čiaru.

Odkazy?

Ako to vyzerá

Čo treba napísať

Precvičte si editáciu vo wiki sandbox.

 • Text v dvojitých hranatých zátvorkách sa stane odkazom na iné stránky.
 • Slová sa automaticky začnú veľkými písmenami v nadpisoch stránok.

Precvičte si editáciu v WikiSandbox.

Ktorú? No, tú v Main.WikiSandbox.

 • Pri odkazovaní na stránku v inej wikispupine, zadajte názov skupiny, nasledovaný oddeľovačom, a potom názov stránky.
 • Ak je oddeľovač, ktorý používate, lomítko, objaví sa iba názov stránky.
 • Ak je oddeľovač bodka, objaví sa celý reťazec.

Precvičte si editáciu na skúšobnom mieste.

Precvičte si editáciu na skúšobnom mieste.

Precvičte si editáciu na skúšobnom mieste.

 • Text po zvislej čiare (|) sa použije ako text odkazu, alebo použijte alternatívne (a možno viac pochopiteľné) označenie pomocou šípky (text -> odkaz).

Precvičte si editáciu vo wiki sandboxe.

Precvičte si editáciu vo sandbox.

 • Koncovky sa stanú súčasťou textu odkazu.
 • Zátvorky skryjú časti názvu odkazu.

Momochodom, čo je aardvark?

 • Pmwiki môže používať InterMap prefixy, ktoré majú špecifické významy.
 • Zátvorky ich môžu tiež skryť.

Odkazy na externé zdroje možno zadať

 1. čisté url: http://google.com
 2. text odkazu: Google
 3. ako referencia: [1]

Odkazy sa môžu otvárať v inom okne, ako v http://www.pmwiki.org.

Formátovanie znakov

Zvýraznené, silno zvýraznené, zvýraznené kurzíva.

 • Toto sú všetko apostrofy (jednoduché úvodzovky), nie dvojité úvodzovky.

Text s rovnakou šírkou

[@Toto je predformátovaný blok [email protected]]

 • Text s hornými indexmi
 • Text s dolnými indexmi
 • odstránený prečiarknutie text
 • vložený podčiarknutie text
 • veľký, väčší text
 • malý, menší text

WikiStyles? dovoľujú textu aby bol v iných farbách.

 • Použijte malé písmená pre farby RGB (#ff7f00, nie #FF7F00).

Nadpisy a bloky

Hlavný podnadpis

Hlavný podnadpis s menším textom

Vedľajší podnadpis

A viac

Podnadpisov
 • Nadpisy sú užitočné pre vytvorenie "dobre štruktúrovanej" stránky. Nie sú iba na vytvorenie veľkého textu.
Titulky stránky

Nezobrazené

 • Direktíva (:title:) nastaví titulok stránky na niečo iné než je jej názov.
Blokové štýly

Všetok text v tomto bloku je fialový.

 • Fialové kravy a fialové kvety
 • Fialový ľudožrút
 • Teraz je tento zoznam červený
 • a tento text je zarovnaný na stred
 • a tento text je zarovnaný vpravo
 • A toto je normálne

<< | Index dokumentácie | Tvorba nových stránok >>

OT: PmWiki je pre mňa nové, kde môžem nájsť nejakú základnú pomoc pre začiatok? OD: Táto stránka (Základy editácie) je dobrý začiatok. Odtiaľ môžete jednoducho nasledovať navigačné odkazy v spodnej časti stránky (nazývajú sa WikiTrails? - Wiki stopy) na ďalšie stránky, alebo na stránku Index dokumentácie, ktorá poskytuje prehľadný index základných dokumentačných stránok, zoradených od základných k pokročilým.

OT: Ako do svojich wiki stránok vložím špeciálne znaky? OD: Použijte kódy znakov pre vloženie špeciálnych znakov, ako sú symboly Copyright (©) a Trademark (® alebo ™), ktoré sa nenachádzajú na vašej klávesnici.

OT: Prečo sú samostatné riadky textu v zdrojovom značkovaní spojené do jediného riadku vo výslednej verzii? UpdateMe | Aktualizuj ma (:linebreaks:)

...


. Preklad stránky PmWiki.BasicEditing - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.BasicEditing - Links de retorno
Posledné zmeny:
PmWikiSk.BasicEditing: 10 de setembro de 2011, às 13:36
PmWiki.BasicEditing: 21 de outubro de 2015, às 03:05