Patrick Michaud

Patrick Michaud (Pm) je autorom PmWiki. Viac informácií o ňom možno nájsť na http://www.pmichaud.com.


. Preklad stránky PmWiki.PatrickMichaud - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.PatrickMichaud - Links de retorno
Posledné zmeny:
PmWikiSk.PatrickMichaud: 10 de setembro de 2011, às 13:36
PmWiki.PatrickMichaud: 10 de setembro de 2011, às 13:08