XL Page

Táto stránka obsahuje priradenia reťazcov pre prevod hlásení PmWiki do slovenčiny.

Väčšina reťazcov má vľavo pôvodný text, a dve úvodzovky vpravo, ktoré môžu byť vyplnené vaším prekladom. Avšak, niektoré reťazce už majú vpravo anglické vysvetlenie, ktoré môže byť nahradené vhodným prekladom, pre vysvetlenie stručných názvov reťazcov vľavo. Ak ste zmetení čo sa týka ľavej a pravej strany, ako je veľa ľudí, prosím choďťe si dať šálku niečoho a ľahnite si, potom sa vráťte k prekladu.

Ostatné reťazce na preklad, vrátane niektorých používaných v predchádzajúcich verziách, možno nájsť na Localization.XLPageCookbookTemplate.

Poznámky


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.XLPage - Links de retorno
Posledné zmeny:
PmWikiSk.XLPage: 10 de setembro de 2011, às 13:36